Rejestracja do akcji „MiLOVE aktywności z Żubrem”

  Imię*

  Nazwisko*

  Płeć*

  Służbowy adres email*

  Wybierz drużynę*

  Pierwsze 150 kobiet i 150 mężczyzn w rankingu punktowym otrzyma nagrodę w postaci bluzy funkcyjnej 4F. Dane dot. rozmiaru bluzy i adresu jej dostawy nie są obowiązkowe, ale ich brak jest dla nas informacją, że rezygnujesz z nagrody nawet jeśli znajdziesz się w czołówce rankingu.

  Rozmiar odzieży


  Sprawdź rozmiar

  Ulica

  Nr domu

  Nr mieszkania

  Nr telefonu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  1. Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem "MiLOVE aktywności z Żubrem”.*

  2. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO Fundacji Zdrowy Ruch *

  3. Wyrażam zgodę na umieszczenie w cząstkowych rankingach i rankingu finalnym oraz podanie do wiadomości pozostałych Uczestników moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, osiągniętych wyników i pozycji w Rankingu.*

  4. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Fundację Zdrowy Ruch, z siedzibą w Warszawie 04-691, przy ul. Wapiennej 2j, moich danych osobowych Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 (dalej: Bank) w celu i w zakresie niezbędnym dla weryfikacji posiadania statusu pracownika lub współpracownika Banku oraz wydania nagrody w przypadku jej przyznania. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, uzyskane wyniki , a w przypadku przyznania nagrody dane obejmujące również: numer telefonu, adres korespondencyjny, rozmiar koszulki (w przypadku podania podczas rejestracji).  *

  5. Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawioną mi treścią informacji administratora danych osobowych Banku Pekao S.A. dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych.*

  6. Wyrażam zgodę na wysyłanie mi przez Fundację Zdrowy Ruch informacji handlowych dotyczących prowadzonych projektów poprzez sms lub e-mail, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

  Wyrażenie zgód jest dobrowolne i oświadczam, że zostałam poinformowana / zostałem poinformowany o prawie do ich wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem


  Zapisz się na newsletter

  Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).