Informacje

WIRTUALNA 1MILA

Wirtualna 1MILA to ogólnopolska, wirtualna rywalizacja biegaczy na dystansie 1 mili.

Rywalizacja trwa od 22 czerwca do 30 sierpnia 2020 r. Udział w Wirtualnej 1MILI jest bezpłatny.

Uczestnicy rywalizacji indywidualnie przebiegają dystanse 1 mili w dowolnym miejscu w Polsce i rejestrują wyniki swoich biegów poprzez specjalny formularz. Aby poprawnie zarejestrować swój wynik, należy wpisać rezultat biegu oraz dołączyć zdjęcie zegarka lub screen z aplikacji biegowej pokazujący czas i przebyty dystans biegu. Dla ułatwienia rywalizacji, dokonaliśmy pewnego uproszczenia w kwestii dystansu akceptowanego w zabawie jako „1 mila”. Aby wynik został zaliczony, bieg musi mieć dystans min. 1600 m (sugerujemy celować w 1600-1610 m), a nie 1609,34 m , ile faktycznie wynosi 1 mila.

Każdy uczestnik może przebiec i zarejestrować dowolną liczbę mil. Można je biegać w dowolnym miejscu i czasie.

Na bieżąco prowadzone są rankingi, odnoszące się do liczby przebiegniętych mil oraz czasów przebiegniętych mil. Nagradzani będą zarówno najszybsi, jak i najbardziej konsekwentni!

Cała rywalizacja podzielona jest na pięć 2-tygodniowych etapów:

22.06.2020 – 05.07.2020 – ETAP I

06.07.2020 – 19.07.2020 – ETAP II

20.07.2020 – 02.08.2020 – ETAP III

03.08.2020 – 16.08.2020 – ETAP IV

17.08.2020 – 30.08.2020 – ETAP V

Co dwa tygodnie następuje podsumowanie danego etapu rywalizacji i nagradzanie 1, 2, 3, 16, 160 i 1609 osoby w danym rankingu w podziale na płeć.

Na zakończenie Wirtualnej 1MILI zostaną też wyłonieni zwycięzcy klasyfikacji generalnej, obejmującej cały okres trwania Wirtualnej 1MILI. Tu również nagrodzone zostaną osoby będące na miejscach 1,2,3,16, 160 i 1609 w danym rankingu w podziale na płeć.

Nagrodami w zabawie są gadżety sportowe marki Decathlon (np. plecaki, torby, biegowe pokrowce na telefon, biegowe saszetki, itp). Więcej o nagrodach możesz przeczytać TUTAJ >>

 

PROGRAM CHARYTATYWNY

Ważnym elementem Wirtualnej 1MILI, jest akcja „Biegać każdy pomoże”. To program charytatywny, pozwalający zamieniać wybiegane mile na złotówki na cele dobroczynne! Mile zarejestrowane w toku wirtualnej rywalizacji będą oznaczały realne wsparcie dla wybranej organizacji charytatywnej. Aby wziąć udział w programie wystarczy tylko dołączyć do jednego z wirtualnych teamów naszych Ambasadorów:  Do wyboru będą trzy teamy:

Biegając w danym teamie, zbierasz mile na konto wskazanego teamu, a my je przeliczamy na złotówki na cel charytatywny danego teamu (wg zasad opisanych w Regulaminie). O szczegółach programu przeczytaj w Regulaminie  w pkt. IX.

 

SYMBOLICZNA 1MILA

Zwieńczeniem wirtualnej rywalizacji będą Symboliczne 1MILE, czyli kameralne zawody na dystansie 1 mili, które odbędą się:

W imprezach wezmą udział Ambasadorzy Wirtualnej 1MILI. Udział w Symbolicznych 1MILACH będzie bezpłatny i będzie można go wygrać w toku wirtualnej rywalizacji.

Aby móc wziąć udział w Symbolicznej 1MILI, w formularzu rejestracyjnym (przy pierwszej rejestracji) należy zaznaczyć, w którym mieście chciałoby się wystartować.

Po zakończeniu i podsumowaniu Wirtualnej 1MILI, tj. w dniu 31.08.2020 r. zaproszenia do udziału w Symbolicznych 1MILACH dostaną:

10 najszybszych mężczyzn (deklarujących chęć startu w danym mieście),
10 najszybszych kobiet (deklarujących chęć startu w danym mieście),
80 osób z największą liczbą zarejestrowanych mil (deklarujących chęć startu w danym mieście).
Łącznie będzie to 300 osób, po 100 osób w każdym z miast.

O zasadach udziału w Symbolicznych 1MILACH przeczytaj w poniższym Regulaminie (pkt. VIII).

 

1MILĘ organizuje Fundacja Moniki Pyrek we współpracy ze Sportfolio. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu, wspierany przez Miasto Poznań, Miasto Stołeczne Warszawa i Gminę Bielany oraz Miasto Kraków.  Wspierają nas: Żabka, Decathlon Polska, Oshee, Kinder Joy of moving oraz Garmin Polska.

 

Regulamin

 I. ORGANIZATOR

 

1. Organizatorem Projektu pt. „Wirtualna 1MILA”, (zwanej dalej „Zawodami”) jest Fundacja Moniki Pyrek, ul. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin, KRS: 0000644904, NIP: 8522625571.

2. Projekt organizowany jest we współpracy ze Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa, NIP: 5222997930, KRS: 0000429070.

 

II. CELE

 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
3. Promocja aktywności fizycznej uprawianej indywidualnie – bezpiecznej w czasie pandemii.
4. Kształtowanie dobrych postaw obywatelskich poprzez działania charytatywne.

 

III. PODSTAWOWE POJĘCIA

 

Wirtualna 1MILA – ogólnopolska rywalizacja biegaczy na dystansie 1 mili, trwająca w dn. 22.06-30.08.2020 r. Uczestnicy indywidualnie przebiegają dystanse 1 mili w dowolnym miejscu w Polsce i rejestrują wyniki swoich biegów poprzez formularz na stronie Organizatora. Co dwa tygodnie wyłaniani i nagradzani są uczestnicy w poszczególnych kategoriach. Udział w wirtualnej rywalizacji jest bezpłatny. Szczegółowe zasady udziału w Wirtualnej 1MILI opisane są w pkt. VII Regulaminu.

Symboliczna 1MILA – trzy mini-zawody na dystansie 1 mili, które będą zwieńczeniem wirtualnej rywalizacji, o której mowa powyżej. Zawody odbędą się w trzech miastach: w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Na zawodach obecni będą Ambasadorowie Projektu. Udział w imprezach będzie można wygrać w toku wirtualnej rywalizacji i będzie on bezpłatny. Szczegółowe zasady udziału w Symbolicznych 1MILACH opisane są w pkt. VIII Regulaminu.

Program Charytatywny „Biegać każdy pomoże!” –  program pozwalający zmonetyzować przebiegane mile i wesprzeć wybrane cele charytatywne. Przy rejestracji na Wirtualną 1MILĘ, każdy uczestnik ma możliwość zapisania się do wirtualnego teamu charytatywnego jednego z Ambasadorów:  Joanny Jóźwik, Marcina Lewandowskiego lub Bartosza Olszewskiego. Każdy z ambasadorów wybrał jedną fundację, którą chce wspierać. Rejestrowane przez uczestników mile będą przeliczane na pieniądze na wybrany cel charytatywny, przeznaczane przez sponsorów projektu. Szczegółowe zasady akcji charytatywnej opisane są w pkt. IX Regulaminu.

 

IV. DYSTANS, TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Dystans 1 mili wynosi 1609,34 metry, jednak na potrzeby wirtualnej rywalizacji, Organizator przyjmuje za właściwe dystanse od 1600 do 1615 m. Aby wynik biegu został sklasyfikowany przebyty dystans nie może być mniejszy niż 1600m (1,6 km).
 2. Uczestnicy wirtualnej rywalizacji mogą odbyć dowolną liczbę biegów w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.Symboliczne 1 Mile, czyli mini-zawody, które będą zwieńczeniem wirtualnej rywalizacji, odbędą się: 6 września 2020 r. w Warszawie, 13 września 2020 r. w Krakowie oraz 20 września 2020 r. w Poznaniu.
 1. Dystanse 1 mil w ramach wirtualnej rywalizacji, zawodnicy mogą pokonywać w dowolnym miejscu i w każdym terenie, przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego i innych zasad bezpieczeństwa.
 2. Termin i/lub miejsce Symbolicznych 1MIL mogą ulec zmianie, jak również imprezy mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. zaostrzenia przepisów związanych z pandemią COVID-19). W przypadku odwołania zawodów, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestników na min. 4 dni przed planowanym startem.

 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 

 1. Prawo uczestnictwa w Wirtualnej 1MILI mają osoby od 16 roku życia, tj. takie, które najpóźniej w dniu swojego pierwszego startu ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Wirtualnej 1MILI jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia możliwe są od 22 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.
 4. Organizator dopuszcza do startu zawodników z licencję PZLA oraz innych związków sportowych.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Symbolicznej 1MILI oraz że startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

 

VI. OGÓLNE ZASADY PROJEKTU

 

 1. Uczestnicy rejestrują się do rywalizacji za pomocą formularza dostępnego na stronie Organizatora.
 2. W okresie od 22.06.2020 do 30.08.2020 każdy uczestnik może pokonać i zarejestrować dowolną liczbę biegów na dystansie 1 mili.
 3. Organizator prowadzi rankingi odnoszące się do liczby przebiegniętych mil oraz czasów przebiegniętych mil. Co dwa tygodnie podsumowuje dany etap rywalizacji i nagradza 1, 2,3, 16, 160 i 1609 osobę w danym rankingu w podziale na płeć. Na koniec wirtualnej rywalizacji według powyższych zasad zostaną też nagrodzone osoby w klasyfikacji generalnej, obejmującej cały okres trwania Wirtualnej 1MILI.
 4. W ramach akcji „Biegać każdy pomoże”, która jest immanentną częścią Wirtualnej 1MILI, każda mila zarejestrowana w toku wirtualnej rywalizacji będzie przekładała się na 1 zł wsparcia dla wybranej organizacji charytatywnej. Szczegółowe zasady akcji charytatywnej opisane są w pkt. IX Regulaminu.
 5. Zwieńczeniem wirtualnej rywalizacji będą Symboliczne 1MILE, czyli zawody, które odbędą się we wrześniu b.r. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W wydarzeniach wezmą udział Ambasadorzy Wirtualnej 1MILI. Udział w Symbolicznych 1MILACH będzie można wygrać w toku wirtualnej rywalizacji. Szczegółowe zasady udziału w Symbolicznych 1MILACH opisane są w pkt. VIII Regulaminu.

 

VII. ZASADY WIRTUALNEJ 1MILI

 

 1. Każdy z Uczestników wirtualnej rywalizacji ma do pokonania dystans 1 mili. Może pokonać go w dowolnych dniach i dowolną liczbę razy w okresie  06-30.08.2020 r.
 2. Uczestników nie obowiązuje żaden limit czasu pokonania dystansu.
 3. Aby wynik biegu został zaliczony do rywalizacji, Uczestnik musi zmierzyć wynik swojego biegu dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i dystans pokonanej trasy. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego wynik biegu z widocznym dystansem i czasem.
 4. Po ukończeniu biegu Uczestnik powinien przesyłać swój wynik wypełniając formularz dostępny na stronie Organizatora pod adresem: https://1mila.pl/wirtualna1mila/wprowadz-wynik/Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego wynik z widocznym dystansem i czasem.
 1. Każdy uczestnik może dokonać dowolną liczbę zgłoszeń. Aby wejść na swój profil i zgłaszać kolejne wyniki biegów, należy zalogować się na stronie podając swoje imię, nazwisko oraz adres email.
 2. Do wirtualnej rywalizacji zaliczane będą tylko te biegi, których wyniki:
  – będą udokumentowane na zdjęciu/zrzucie ekranu,
  –  będą uzyskane na dystansie nie mniejszym niż 1600 m (1,6 km, 1 mila). Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec dystans jak najbliższy 1609 m, jednocześnie pamiętając, że 1600m to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w rywalizacji.
  Każdy zarejestrowany bieg, system będzie domyślnie traktował, jako wynik biegu na 1 milę. System nie będzie przeliczał biegów na dłuższych dystansach na odpowiednią liczbę mil.
  Zgłoszenia niepełne lub dokumentujące wynik na dystansie mniejszym niż 1600  m (1,6km, 1 mila) nie będą brane pod uwagę.
 1. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie https://1mila.pl/wirtualna1mila/ wyniki/
 2. Każdy zarejestrowany uczestnik, klikając swoje imię i nazwisko na liście startowej lub na liście wyników, będzie miał dostęp do swojego „profilu zawodnika”, na którym będzie miał dostęp do wszystkich swoich zarejestrowanych wynikó
 3. Po dokonaniu rejestracji, każdy uczestnik otrzyma numer startowy do pobrania w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie biegu. Nie jest to jednak warunek konieczny.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Wirtualnej 1MILI za złamanie zasad rywalizacji, a w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora rejestrowania wyników biegów zakwalifikowanych przez algorytm systemu jako dystanse przebyte inaczej niż biegiem (np. rowerem, na rolkach, samochodem, itp.). Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji o ewentualnym wykluczeniu z rywalizacji, zgodnie z postanowieniami w pkt. XIII Regulaminu.

 

VIII. ZASADY SYMBOLICZNEJ 1MILI

 

 1. Symboliczne 1MILE to kameralne zawody na dystansie 1 mili (1609,34m), zorganizowane na stadionach lekkoatletycznych, z profesjonalnym pomiarem czasu.
 2. Symboliczne 1MILE odbędą się w trzech miastach:
 • 6 września 2020 w Warszawie, na stadionie AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34;
 • 13 września 2020 r. w Krakowie, na stadionie MOS Kraków-Wschód, Osiedle Szkolne 39;
 • 20 września 2020 r. w Poznaniu, na stadionie POSiR Golęcin, ul. Warmińska 1. Dokładne godziny trwania wydarzeń zostaną podane w komunikatach oraz na stronie internetowej Organizatora najpóźniej na 30 dni przed daną imprezą.
 1. Limit uczestników Symbolicznych 1MIL będzie wynosić 100 osób w każdym z miast.
 2. Udział w Symbolicznych 1MILACH wezmą Ambasadorowie Wirtualnej 1MILI.
 3. Możliwość startu w Symbolicznych 1 Milach będzie nagrodą w toku wirtualnej rywalizacji. Aby móc wziąć udział w Symbolicznej 1MILI, w formularzu rejestracyjnym (przy pierwszej rejestracji) należy zaznaczyć, w którym mieście chciałoby się wystartować. Wybór ten będzie możliwy w panelu rejestracyjnym w zakładce „dystanse i klasyfikacje”. Do wyboru będą trzy miasta (trzy terminy), o których mowa w ust.1 powyżej. Będzie można także zadeklarować brak chęci startu (udział w Symbolicznych 1MILAch nie jest obowiązkowy). Deklaracji dotyczącej chęci i miejsca startu będzie można dokonać jednokrotnie i nie będzie można jej zmienić. Po zakończeniu i podsumowaniu Wirtualnej 1MILI, tj. w dniu 31.08.2020 r. zaproszenia do udziału w Symbolicznych 1MILACH w każdym z trzech miast dostaną:
  – 10 najszybszych mężczyzn (deklarujących chęć startu w danym mieście),
  – 10 najszybszych kobiet (deklarujących chęć startu w danym mieście),
  – 80 osób z największą liczbą zarejestrowanych mil (deklarujących chęć startu w danym mieście).
  Łącznie będzie to 300 osób, po 100 w każdym mieście.
 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o możliwości startu drogą mailową, na adres podany przy rejestracji. Będą proszeni o niezwłoczne potwierdzenie startu, do dnia 1.09.2020 r. do godz. 23:59.
 2. Udział w imprezach będzie bezpłatny.
 3. Każdy uczestnik Symbolicznych 1MIL dostanie imienny numer startowy, a na mecie pamiątkowy medal. Uczestnikom zostaną także zapewnione napoje (izotonie oraz woda) w liczbie 2 butelek na osobę.
 4. Zawody będą zorganizowane przy minimalnej oprawie, bez udziału kibiców, bez strefy expo i innych atrakcji towarzyszących.
 5. Termin i/lub miejsce Symbolicznych 1MIL mogą ulec zmianie, jak również imprezy mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. zaostrzenia przepisów związanych z pandemią COVID-19). W przypadku odwołania zawodów, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestników na min. 4 dni przed planowanym startem. Organizator nie będzie zwracał uczestnikom żadnych kosztów związanych ze startem, ani rekompensował braku możliwości startu w żaden sposób.

 

IX. ZASADY PROGRAMU CHARYTATYWNEGO „BIEGAĆ KAŻDY POMOŻE”

 

 1. W programie charytatywnym „Biegać każdy pomoże” może wziąć udział każdy uczestnik Wirtualnej 1MILI.
 2. Program ma na celu wsparcie celów charytatywnych wybranych przez Ambasadorów, a równocześnie zmotywowanie uczestników do biegania i rejestrowania dużej liczby mil.
 3. Aby wziąć udział w programie charytatywnym, w formularzu rejestracyjnym (przy pierwszej rejestracji) należy zaznaczyć, do jakiego wirtualnego teamu charytatywnego chce się należeć. Wybór ten będzie możliwy w zakładce „dystanse i klasyfikacje”. Do wyboru będą trzy teamy:
 • Team Joanny Jóźwik wspierający sportowców z niepełnosprawnościami, podopiecznych Fundacji Poland Business Run;
 • Team Marcina Lewandowskiego wspierający dzieci w walce z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Cancer Fighters;
 • Team Bartosza Olszewskiego wspierający bezdomne zwierzęta, czworonożnych podopiecznych Przytuliska w Jadowie.
 1. Wybory teamu charytatywnego można dokonać jednokrotnie i nie można go mienić w trakcie trwania rywalizacji.
 2. Mile zarejestrowane w ramach Wirtualnej 1MILI przez uczestnika danego teamu, będą oznaczały złotówki przekazane na konto odpowiedniej dla teamu Fundacji. Organizator wyznacza jednak maksymalny limit wsparcia wszystkich Fundacji/Instytucji na kwotę 10 000 zł, czyli maksymalnie 3333,33 zł na rzecz każdej z Fundacji/Instytucji.
 3. Deklaracja przynależności do danego teamu charytatywnego nie niesie za sobą żadnych zobowiązań finansowych względem uczestników Wirtualnej 1MILI. Pieniądze na cele charytatywne będą pochodzić od sponsorów Programu.
 4. Każdy uczestnik będzie miał możliwość dodatkowego wsparcia wybranego celu charytatywnego, wpłacając dowolną kwotę na założoną na platformie crowdfundingowej specjalną zbiórkę, dedykowaną danemu celowi. Informacje nt. zbiórek będą dostępne na stroni internetowej Organizatora. Wpłaty te są absolutni dobrowolne i nie mają żadnego wpływu na przebieg wirtualnej rywalizacji.

 

X. OPŁATY

 

 1. Zarówno udział w Wirtualnej 1MILI, jak i w Symbolicznych 1MILAch jest bezpłatny.

 

XI. KLASYFIKACJE

 

 1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą dwie klasyfikacje w podziale na płeć:
 • ranking najszybszych uczestników i uczestniczek
 • ranking uczestników i uczestniczek, którzy zarejestrowali najwięcej mil
 1. Wyniki będą na bieżąco aktualizowane na stronie https://1mila.pl/wirtualna1mila/ wyniki/ . W każdym momencie będzie można sprawdzić stan rywalizacji.
 2. Podsumowania każdej klasyfikacji będą prowadzone w cyklu 2-tygodniowych etapów w następujących terminach:

22.06.2020 – 05.07.2020 – ETAP I

06.07.2020 – 19.07.2020 – ETAP II

20.07.2020 – 02.08.2020 – ETAP III

03.08.2020 – 16.08.2020 – ETAP IV

17.08.2020 – 30.08.2020 – ETAP V

 1. Po zakończeniu każdego etapu nagradzane będą osoby znajdujące się na 1., 2., 3., 16., 160. i 1609. miejscu w danym rankingu, w podziale na płeć.
 2. Nagrodzeni w poszczególnych etapach zostaną o tym powiadomieni drogą mailową, na adres email podany przy rejestracji. Wiadomość otrzymają na następy dzień po zakończeniu danego etapu. W wiadomości będą proszeni o podanie adresu korespondencyjnego do wysyłki nagrody.
 3. Na zakończenie Wirtualnej 1MILI, nagrodzone zostaną także osoby na 1, 2, 3, 16, 160 i 1609 miejscu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w danych rankingu. Wspomniana klasyfikacja generalna obejmie cały czas trwania Wirtualnej 1MILI.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że więcej uczestników, będzie miało ten sam wynik, plasując się ex aequo na którymś z nagradzanych miejsc, organizator przewiduje następujące procedury:
– w przypadku rankingu osób, które najszybciej pokonywały mile, przy identycznych wynikach czasowych, nagradzane będą wszystkie osoby, które uzyskały dany rezultat;
– w przypadku rankingu osób, które przebiegły najwięcej mil, przy identycznej liczbie wybieganych mil u kilku uczestników, nagradzana będzie ta osoba, która uzyskała spośród nich najlepszy czas. Jeśli ta osoba będzie już nagrodzona w etapie w rankingu najszybszych biegaczy/biegaczek, wówczas nagrodzona będzie osoba z drugim najszybszym czasem.
Procedury te dotyczą zarówno nagród etapowych, jak i w klasyfikacji generalnej.

[punkt 7. powyżej został dopisany  trakcie trwania pierwszego etapu Wirtualnej 1MILI. Wasze zaangażowanie przerosło nasze założenia i musieliśmy dodać ten zapis, by uściślić sposób rozdysponowania nagród]

 

XII. NAGRODY

 

 1. Wszyscy uczestnicy Wirtualnej 1MILI otrzymują dostęp do pamiątkowego dyplomu, który będą mogli wygenerować na swoim „profilu zawodnika”.
 2. Nagrodzeni w rankingach etapowych oraz klasyfikacji generalnej (miejsca 1, 2, 3, 16, 160, 1609) otrzymają nagrody rzeczowe (gadżety sportowe) ufundowane przez markę Decathlon. Wartość jednej nagrody nie będzie przekraczać 30 zł.
 3. Nagrody będą przesyłane pocztą, zaraz po rozstrzygnięciu danego etapu. Nagrody wysyłane będą tylko na adresy znajdujące się na terenie Polski.
 4. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.
 5. Nagrody w Wirtualnej 1MILI są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2.032 z późn.zm.).

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Wirtualnej 1MILI apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze, itp.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Wirtualnej 1MILI informacji dotyczących imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Wirtualnej 1MILI na potrzeby komunikacyjne, reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w mediach (social media, telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe), w materiałach prasowych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 powyżej, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, zdjęć, filmów i informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Wirtualnej 1MILI.
 6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Wirtualnej 1MILI. Reklamacje należy wysyłać w formie wiadomości elektronicznej e-mail pod adres info@1mila.pl lub pisemnie na adres Organizatora (Sportfolio Sp. z o.o., ul. ul. Myśliwiecka 9, pok. 131, 00-459 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji pocztą elektroniczną lub listem – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Wirtualnej 1MILI.
 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

 

——————————————————————————————————————–

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa oraz Fundacja MONIKI PYREK, ul. Szafera 3/5/7 , 71-245 Szczecin. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@1mila.pl.
 3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wirtualnej 1MILI.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Symbolicznych 1MILACH jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
 2. wykonania umowy – czyli udziału uczestnika w wirtualnej rywalizacji
 • uczestnictwa w rywalizacji, na którą uczestnik się zarejestrował przez stronę www.1mila.pl (opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
 • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników (tu publikowane będą następujące dane: imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, nazwa miejscowości i klubu, wybrany team charytatywny, wybrana edycja Symbolicznej 1MILI, uzyskane wyniki).
 • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o rywalizacji, na którą uczestnik zgłosił się przez stronę www.1mila.pl
 • obsługi zgłoszeń i korespondencji
 • kontaktu z uczestnikiem

3.wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Moniki Pyrek

 • w celach podatkowych i rachunkowych

4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Moniki Pyrek
i Sportfolio sp. z o.o.:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
 • obsługi zgłoszeń i korespondencji
 • kontaktu z uczestnikiem

5. na podstawie dodatkowo wyrażonej przez uczestnika zgody:

 • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

 1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda Uczestnika.
 2. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator oraz podmioty działające na rzecz Organizatora w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach,
  w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane
  i publikowane bezterminowo. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane bezterminowo.
 4. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących
  w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.