Kto może wystartować w Amatorskich Mistrzostwach Krakowa w Biegu na 1 Milę?

W zawodach może wystartować każdy, kto:
– jest biegaczem-amatorem, tzn. nie posiada licencji PZLA ani innego związku sportowego
– urodził się nie później niż w dniu 24.05.2004 r. (osoby niepełnoletnie muszą przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach)
– nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w tego typy zawodach biegowych.

Czy wymagane są specjalne badania lekarskie?

Nie. Natomiast zapisując się na Zawody Uczestnik akceptuje Regulamin, zgodnie z którym, udział w biegu odbywa się na własną odpowiedzialność, Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach i jest świadom zagrożeń jakie wynikają ze startu w Zawodach. Przy odbiorze pakietu startowego, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Po rejestracji oraz wniesieniu opłaty nie otrzymałem potwierdzenia oraz nadanego numeru startowego.

Płatności w PayU przechodzą w ciągu 24h, jednak zdarza się, że trwa to trochę dłużej. W celu przyspieszenia procesu nadania numeru prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na maila: info@1mila.pl

Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty startowej, można zrezygnować z udziału w biegu, jednak zgodnie z Regulaminem Amatorskich Mistrzostwach Polski w biegu na jedną milę (zaakceptowanym podczas rejestracji) raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Czy jeśli nie mogę wziąć udziału w Zawodach, możliwe jest przepisanie pakietu na inną osobę?

Z powodów organizacyjnych nie jest to możliwe.

Kiedy mogę odebrać pakiet startowy?

Odbiór pakietów będzie odbywał się w dniu imprezy w Biurze Zawodów. Pakiet należy odebrać nie później niż 1 godzinę przed startem.

Czy mogę odebrać pakiet za inną osobę?

Nie, pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście, co wynika z konieczności podpisania przez każdego Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

Skąd będę wiedział, o której godzinie startuję?

Informację o godzinie startu będziemy wysyłać drogą mailową po zamknięciu procesu rejestracji, najpóźniej na 7 dni przed startem. Informacje te opublikujemy też na stronie w zakładce „Serie”.

Przy układaniu list startowych, naszym celem jest zebranie w jednej serii biegaczy na podobnym poziomie zaawansowania.

Czy za pomiar czasu jest pobierana opłata?

Koszty związane z pomiarem czasu zawarte są w opłacie startowej.

Czy jest jest limit czasowy na pokonanie trasy biegu?

Tak, limit biegu to 9 minut i po jego przekroczeniu sędziowie mogą przerwać bieg.

Czy w dniu zawodów mogę poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie?

Nie. Każdy uczestnik zobowiązany jest dotrzeć na miejsce zawodów na własny koszt.

Nie jestem osobą pełnoletnią. Czy mogę pobiec w zawodach?

Dzieci w wieku od 3 do 15 lat zapraszamy na Kinder Joy of moving Biegi Dzieci. Prawo do wzięcia udziału w zawodach na dystansie 1MILI mają wyłącznie osoby urodzone nie później niż w dniu 24.05.2004 r.. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść do Biura Zawodów zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na udział w Biegu. Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

Info