FAQ. Sztafety 4x400m

1. W jaki sposób należy zgłosić sztafetę? 

Zgłoszenia sztafety może dokonać tylko Kapitan danej drużyny poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.1mila.pl

2. Czy każdy uczestnik sztafety musi samodzielnie się zarejestrować? 

Nie, sztafetę rejestruje tylko Kapitan danej drużyny na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.1mila.pl lub w dniu imprezy w Biurze Zawodów – pod warunkiem, że limit miejsc nie został wyczerpany.

3. Jaki jest limit zgłaszanych sztafet?
Limit Sztafet wynosi 96 drużyn, które będą rywalizować w 12 seriach, po 8 drużyn w każdej serii.

4. Czy podczas rejestrowania drużyny, Kapitan musi podać dane wszystkich członków swojej drużyny?

Kapitan musi zarejestrować swoją drużynę poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.1mila.pl. Przy rejestracji nie jest wymagane podanie danych osobowych poszczególnych zawodników tylko nazwa drużyny oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej wysokości 80 zł. Dane pozostałych członków drużyny sztafetowej podaje się dopiero na Karcie Startowej przy odbiorze pakietów startowych. W związku z tym, właściwie dopiero w dniu zawodów musicie zdecydować o finalnym składzie drużyny.

5. Do kiedy można zgłaszać drużyny?
Zapisy online zostaną zamknięte w dniu 17.05.2020 r. lub w momencie wyczerpania limitu sztafet. W przypadku wolnych miejsc, zapisanie się na Sztafetę będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów w dniu imprezy (24.05.2020).

6. Czy zawodnik może pobiec w więcej niż w jednej sztafecie?
Istnieje możliwość startu jednej osoby w więcej niż jednej sztafecie pod warunkiem, że wspomniane sztafety nie występują w jednej serii.

7. Czy zawodnik może pobiec na kilku zmianach w danej sztafecie?
Zawodnik może wystartować tylko na jednej zmianie w danej sztafecie.

8. Jaki jest koszt udziału w sztafecie?
Opłata rejestracyjna wynosi 80 zł za każdą drużynę i dokonuje jej Kapitan w trakcie rejestracji drużyny.

9. Czy można dostać fakturę za sztafetę?
Tak, w celu otrzymania faktury każdy zainteresowany powinien skontaktować się z organizatorem pod adresem: info@1mila.pl.

10. Co jest wymagane do odbioru pakietu startowego dla danej drużyny?
W celu odbioru pakietu startowego Kapitan danej drużyny musi przedstawić swój dokument tożsamości. Dodatkowo trzeba mieć ze sobą:

11. Czy Kapitan może zgłosić do udziału w Sztafecie tylko jedną drużynę?
Nie, jeden Kapitan może zgłosić dowolną liczbę sztafet – pod warunkiem dostępności miejsc i nienaruszania wcześniej wymienionych zasad.

12. Co znajduje się w pakiecie startowym?

W pakiecie startowym znajduje się numer startowy z nazwą drużyny oraz woda, napój izotoniczny i baton energetyczny dla każdego członka drużyny.

13. Jestem osobą niepełnoletnią, czy mogę pobiec w sztafecie?
Tak, jednak taka osoba musi przynieść do Biura Zawodów podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego zgodę na udział w Sztafecie.

14. Jakie będą prowadzone klasyfikacje w Sztafetach?
Klasyfikacja będzie prowadzona w trzech kategoriach: damskiej, męskiej i mieszanej (w składzie drużyny mieszanej musi się znaleźć co najmniej jedna kobieta).

15. Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród?
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniej serii Sztafet.