W ubiegłorocznej akcji „MiLOVE biegi z Żubrem” wybiegaliście aż 30 000 zł na rzecz Stypendystów Programu „Wybiegaj w Przyszłość” Fundacji Zdrowy Ruch. Poznajcie ich bliżej i posłuchajcie, jak dobry użytek robią ze środków, które im zapewniliście! To właśnie  tym młodym ludziom pomogliście! 

Ze Stypendystami rozmawialiśmy w czerwcu, podczas warszawskiej edycji imprezy 1MILA, którą organizujemy.
Stypendyści byli gośćmi specjalnymi imprezy.