„Wybiegaj w Przyszłość” to innowacyjny Program wspierający sportowców z kategorii wiekowych U16, U18 i U20.  W ramach programu, utalentowani sportowcy, znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogą otrzymać stypendium, wsparcie edukacyjne oraz sprzęt sportowy. Organizatorem Programu jest Fundacja Zdrowy Ruch.

Już po raz trzeci wesprzemy najlepszych i najbardziej potrzebujących biegaczy. Kontynuujemy bardzo ważny projekt dla młodzieży, dający im możliwość rozwoju oraz dodający skrzydeł i wiary we własne możliwości. Do wsparcia podchodzimy holistycznie, pomagamy w wydatkowaniu stypendium, wskazujemy obszary, w które warto zainwestować, ale także słuchamy potrzeb zawodników – mówi Adriana Smokowska, Członkini Zarządu Fundacji Zdrowy Ruch.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Program dedykowany jest osobom urodzonym w latach 2005 – 2010 (w 2024 roku rywalizującym w kategoriach U16, U18 i U20), które osiągają wysokie wyniki w indywidualnych konkurencjach biegowych we współzawodnictwie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.fundacjazdrowyruch.pl. Rekrutacja trwa od 2 do 30 listopada!

 

 

CO OTRZYMUJE STYPENDYSTA?

  1. WSPARCIE FINANSOWE. Stypendium wynosi 600 – 1000 zł miesięcznie (U16 – 600 zł/ miesięcznie; U18 – 800 zł/ miesięcznie; U20 – 1000 zł/ miesięcznie) i jest przyznawane na okres 10 miesięcy od stycznia do października.
  2. WSPARCIE SPRZĘTOWE. Każdy Stypendysta otrzyma specjalny pakiet treningowy!
  3. WSPARCIE MERYTORYCZNE. Fundacja przekazuje Stypendystom niezbędną wiedzę i wartości. Celem wsparcia jest wzbudzenie świadomości i umiejętności budowania swojej kariery. Stypendyści uczestniczą w szkoleniu z psychologii sportu, które zakończone jest otrzymaniem certyfikatu.

 

MYŚLIMY I DZIAŁAMY DWUTOROWO

W tym roku wsparciem obejmiemy minimum dziesięcioro biegaczy w trzech kategoriach wiekowych. W każdym roku z poszczególnych kategoriach odchodzi ponad 50 % zawodników posiadających licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pragniemy, aby nasze działania sprawiły, by młodzież widziała sens w pozostaniu w sporcie i kontynuowaniu kariery. Finansowo wspieramy najbardziej potrzebujących biegaczy, ale merytorycznie pomagamy całej społeczności lekkoatletycznej, organizując darmowe warsztaty z zakresu m.in. dietetyki, psychologii, przedsiębiorczości, budowania marki osobistej. Chcemy pokazać jak dużo przydatnych kompetencji można zdobyć, uprawiając sport. To cenny bagaż, z którego można korzystać przez całe życie. Pragniemy, by młodzi nie myśleli o swojej karierze jak o czymś, co dzieje się tylko „tu i teraz”, ale by byli świadomi jak bardzo pracują na swoją przyszłość  – mówi Paulina Kalinowska, koordynatorka Programu Wybiegaj w Przyszłość.

 

DBAMY O RELACJE!

W ramach programu młodzież spotyka się podczas mityngów „1 MILA – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny”. – Dwa razy w roku organizujemy naszym stypendystom weekend pełen atrakcji, połączony z ich startem w 1 MILI. Dzięki temu mają czas na integrację, poznanie się, wymianę doświadczeń. To także doskonały moment, by poznała ich duża grupa darczyńców Programu „Wybiegaj w Przyszłość”, którymi są uczestnicy mityngu. To wartościowy czas także dla nas – mamy szansę porozmawiać i lepiej poznać osoby, które wybraliśmy podczas rekrutacji –  mówi Członek Rady Stypendialnej, Tomasz Smokowski.

Więcej informacji: https://www.fundacjazdrowyruch.pl/stypendia/

Partnerami Programu „Wybiegaj w Przyszłość” są: Bank Pekao S.A., Fundacja PVE Dobra Energia, Salomon