Kto może wystartować w Amatorskich Mistrzostwach Polski w Biegu na 1 Milę?

Zawody skierowane są do biegaczy, którzy urodzili się w 2002 r lub wcześniej. Osoby niepełnoletnie muszą pojawić się w Biurze Zawodów  oraz przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach.

Ponadto zapraszamy tylko tych biegaczy, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie rangi Mistrzostw Polski na dystansie 1609,344 metrów.

Czy wymagane są specjalne badania lekarskie, aby wziąć udział w Amatorskich Mistrzostwach Polski w biegu na jedną milę?

Nie. Natomiast zapisując się na Zawody Uczestnik akceptuje niniejszym Regulamin, zgodnie z którym udział w biegu odbywa się na własną odpowiedzialność, a Uczestnik jest świadom zagrożeń z tego wynikających (zob.: Regulamin AMP1M punkt i paragraf). Ponadto, podczas odbioru pakietu startowego wymagane jest wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne w panelu Uczestnika), zawierające akceptację Regulaminu oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach.

Po rejestracji oraz wniesieniu opłaty nie otrzymałem potwierdzenia oraz nadanego numeru startowego.

Płatności w PayU przechodzą w ciągu 24h, jednak zdarza się, że trwa to o kilka dni dłużej. W celu przyspieszenia procesu nadania numeru prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty startowej, można zrezygnować z udziału w biegu, jednak zgodnie z Regulaminem Amatorskich Mistrzostwach Polski w biegu na jedną milę (zaakceptowanym podczas rejestracji) raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Czy jeśli nie mogę wziąć udziału w Zawodach, możliwe jest przepisanie pakietu na inną osobę?

Z powodów organizacyjnych nie jest to możliwe.

Kiedy mogę odebrać pakiet startowy?

Odbiór pakietów będzie odbywał się w dniu imprezy w biurze zawodów. Pakiet należy odebrać nie później niż 1 godzinę przed startem.

Czy mogę odebrać pakiet za inną osobę?

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby, musisz mieć ze sobą:

– wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji tej osoby,

– kserokopię jej dokumentu tożsamości,

– swój dokument tożsamości,

– upoważnienie do odbioru pakietu.

Skąd będę wiedział, o której godzinie startuję?

Informację o godzinie startu będziemy wysyłać drogą mailową po zamknięciu procesu rejestracji. Naszym celem jest zebranie w grupie biegaczy o bardzo zbliżonym czasie.

Czy za pomiar czasu jest pobierana opłata?

Koszty związane z pomiarem czasu zawarte są w opłacie startowej.

Czy jest jest limit czasowy na pokonanie trasy biegu?

Tak, limit biegu to 9 minut i po jego przekroczeniu sędziowie mogą przerwać bieg.

Czy w dniu zawodów mogę poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie?

Nie. Każdy uczestnik zobowiązany jest dotrzeć na miejsce zawodów na własny koszt.

Nie jestem osobą pełnoletnią. Czy mogę pobiec w zawodach?

Dzieci od 3 do 15 roku życia zapisują się na Bieg Dzieci. Osoby, które są niepełnoletnie, ale urodziły się w 2002 r. lub wcześniej, mogą zapisać się wyłącznie na Bieg Główny. Taka osoba musi jednak w Biurze Zawodów pojawić się z rodzicem/opiekunem oraz przynieść zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu.