Biegaczu,

Aby odebrać pakiet startowy, niezbędne jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach.

Oświadczenie do pobrania

Zgoda rodzica na udział osoby niepełnoletniej

Wydrukuj je, podpisz i przynieś do biura zawodów w dniu biegu. Biuro zawodów otwieramy o godz. 8:00.

Do zobaczenia 10 czerwca!