Ogłaszamy konkurs dla wszystkich, którzy będą z nami na 1MILI w Poznaniu! Zrób  fotę lub film podczas mityngu, wrzuć w swoje social media  i wygraj smartwatch Garmin Forerunner® 265!

Chcemy, żebyście pokazali, jak fajnie jest na naszej imprezie! Jakie emocje Wam towarzyszą! Jak pasjonujące jest bieganie na bieżni! Jak dobrze można się tu bawić!

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Zasady są proste:

  • Zrób zdjęcie lub film podczas imprezy 1MILA Poznań (17 września, stadion POSiR Golęcin).
  • Opublikuj je na swoich kanałach SoMe: na Instagramie lub/i Facebooku w formie postu lub rolki.
    Aby zdjęcie/film wzięło udział w konkursie, w opisie trzeba oznaczyć nasz profil @1mila.pl oraz otagować #1milafoto
  • Dwa najciekawsze, najbardziej inspirujące czy najśmieszniejsze zdjęcia / filmy nagrodzimy smartwatchami Garmin Forerunner® 265!

Regulamin Konkursu dostępny jest u dołu strony.

 

 

Wyniki Konkursu #1MILAFOTO

 

Wrzuciliście w sieć dziesiątki cudownych zdjęć i filmów z 1MILI Poznań! 🥰  Dziękujemy!!! 🧡 To było ciężkie zadanie, żeby wybrać dwa z nich, które nagrodzimy… Dlatego wybraliśmy trzy! 😃 Oto wyniki Konkursu #1MILAFOTO z 1MILI Poznań:

Zgłoszenia nagrodzone smartwatchami GARMIN Forerunner 256 i 256S:

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez @jadwinia.jadwinia

 

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Krzysztof Bobrowski (@bobrowskikrzysztof)

Zgłoszenie nagrodzone wyróżnieniem, czyli nagrodą-niespodzianką 🙂

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez 🧿Marta🧿 (@gahanowa)

 

Regulamin Konkursu #1MILAFOTO

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „#1MILAFOTO” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Sportfolio sp. z o.o, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000429070, NIP: 5222997930, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Celem akcji jest wyłonienie osoby, która zrobi najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie lub film podczas poznańskiej imprezy 1 Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny, 17 września 2023 roku.

1.4. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie.

1.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego wskazanego przez Organizatora.

1.6. Konkurs odbędzie się w dniach od 17 do 18 września 2023 roku.

1.7 Laureaci zostaną wyłonieni do 22 września 2023 roku.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

– zrobić zdjęcie lub film podczas imprezy 1 Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny w Poznaniu, 17 września 2023 roku

– wstawić zdjęcie lub film na swoje media społecznościowe – Facebook lub Instagram w dniach od 17 do 18 września 2023 roku do 23:59 i zastosować oznaczenie #1milafoto oraz @1Mila/@1mila.pl

2.2. Wygrywają dwie osoby, które zdaniem jury zamieszczą najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie (dalej: „Laureaci”)

2.3. Wyboru najciekawszych zdjęć lub filmów oraz ustalenia listy Laureatów dokonuje Jury.

2.4. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;
b) spełnia warunki udziału w Konkursie;
c) zamieszczone zdjęcie/film jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
d) osoby znajdujące się na zdjęciu/filmie wyraziły zgodę na publikację zdjęcia lub filmu (jeśli takie się na nim znajdują)
e) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania
Nagrody poprzez jego profil w serwisie Facebook lub Instagram, z którego skontaktuje się z Organizatorem Konkursu;
f) wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia lub filmu przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych
g) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

3. NAGRODY

3.1. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest smartwatch Garmin Forerunner® 265.

3.2. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody opisane w ust. 3.1 powyżej.

3.3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zdjęć biorących udział w konkursie.

3.4. O wygraniu Organizator poinformuje Uczestników w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

4. DANE OSOBOWE

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, pesel.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook i Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.