Marzy Ci się życiówka na 1 Milę? A może dopiero zaczynasz przygodę z tym dystansem i nie wiesz „jak to się biega”?
Profesjonalne wsparcie przyda się każdemu. Dlatego mamy dla Was wyjątkowy konkurs! Do wygrania indywidualna rozgrzewka lekkoatletyczna i porady taktyczne od naszego Ambasadora,
Marcina Lewandowskiego!

Wiadomo, że jak się uczyć, to od najlepszych. Akurat znamy takiego jednego NAJlepszego! Marcin Lewandowski to rekordzista Polski w biegu na 1 milę, olimpijczyk, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Europy w biegu na 800m i 1500m, najbardziej utytułowany polski średniodystansowiec.  Marcin to także nasz Ambasador. I stąd nasza wspólna inicjatywa – możliwość odbycia specjalnego, personalnego przygotowania przedstartowego do biegu na 1Milę w Poznaniu!

Zadanie konkursowe brzmi:

Skomentuj post konkursowy na naszym Facebooku lub Instagramie i napisz, dlaczego to właśnie TY  potrzebujesz wsparcia Marcina przed biegiem na 1Milę!

Komentarz musi zostać opublikowany w dniach od 5 do 12 września 2022 roku do 23:59. Nagrodzimy osobę, która  zamieści najciekawszy, najzabawniejszy, najbardziej inspirujący komentarz! Do dzieła!

Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

 

Regulamin Konkursu „Przygotuj się do 1Mili z Marcinem Lewandowskim”

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Przygotuj się do 1Mili z Marcinem Lewandowskim” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Celem akcji jest wyłonienie jeden osoby, która opublikuje najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące wyjaśnienie, dlaczego to właśnie on/ona ma wygrać przygotowanie do dystansu 1Mili z Marcinem Lewandowskim.

1.4. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie.

1.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego wskazanego przez Organizatora.

1.6. Konkurs odbędzie się od 5 do 12 września 2022 roku.

1.7 Laureaci zostaną wyłonieni do 15 września 2022 roku.

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

– skomentować post konkursowy na platformie Facebook (dostępny od linkiem: https://www.facebook.com/1mila/posts/pfbid02rLyA128a4ZMEawdquz3RH6pSKVq3cbTGYZPpNxstZ1JXKQ1SiKKo6jHmjhJorWpnl ) lub Instagramie (dostępny pod linkiem: https://www.instagram.com/p/CiIBWSUo5C6/?hl=pl ),
opisując dlaczego to właśnie on/ona potrzebuje pomocy Marcina Lewandowskiego w postaci indywidualnej, profesjonalnej rozgrzewki lekkoatletycznej i taktycznych porad przedstartowych przed biegiem na 1 Milę.

2.2. Wygrywa osoba, która zdaniem jury zamieści najciekawszy, najzabawniejszy, najbardziej inspirujący komentarz (dalej: „Laureat”).

2.3. Wyboru najciekawszego zdjęcia dokonuje Jury.

2.4. Jeden Uczestnik może wstawić dowolną liczbę komentarzy.

2.5. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

  1. a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;
  2. b) spełnia warunki udziału w Konkursie;
  3. c) zamieszczony komentarz jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
  4. f) wyraża zgodę na wykorzystywanie treści komentarza przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych
  5. g) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

 

3. NAGRODY

 

3.1. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest indywidualna, profesjonalna rozgrzewka lekkoatletyczna i taktyczne porady przedstartowe przed biegiem na 1 Milę,
które przeprowadzi i udzieli Marcin Lewandowski. Nagrodę można zrealizować wyłącznie podczas imprezy „1MILA – mityng lekki i atletyczny” w Poznaniu, w dniu 25 września 2022 r w godz. ok. 16:00 – 18:00. Dokłada godzina zostanie ustalona z Laureatem po opublikowaniu godzin startów poszczególnych serii biegu na 1Milę.

3.2. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda opisana w ust. 3.1 powyżej.

3.3. O wygraniu Organizator poinformuje Uczestnika w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

  1. DANE OSOBOWE

 

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook i Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.