Dlaczego warto wystartować w mityngu 1MILI? Powiedz o tym światu i wygraj smartwatch Garmin Forerunner® 55!!

Poznańska edycja 1MILI zbliża się wielkimi krokami! Za niespełna miesiąc widzimy się na stadionie POSiR Golęcin. To idealny czas na to, by przekonać biegowych znajomych do wspólnego startu!

Dlaczego warto wystartować w mityngu 1MILI? Co jest wyjątkowego w tej imprezie? Którą konkurencję lubisz najbardziej? A może nie o same bieganie tu chodzi? Jakie są twoje argumenty?  Pokaż i napisz/opowiedz o tym na swoich kanałach w social mediach i zachęć innych do startu!

Wstaw zdjęcie lub film w formie postu/rolki na swoim profilu na Facebooku lub/i Instagramie, odpowiadając na pytanie „dlaczego warto wystartować w mityngu 1MILI?”.

Post musi zostać opublikowany w dniach od 18 do 27 sierpnia 2023 roku do 23:59 i mieć oznaczenie #1mila oraz @1Mila (na Facebooku) lub @1mila.pl (na Instagramie).

Nagrodzimy osobę, która  zamieści najciekawszy, najzabawniejszy, najbardziej inspirujący post/film! Do dzieła!

Fundatorem nagrody w Konkursie jest Garmin Polska. Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

 

[EDIT 28.08.2023] WYNIKI KONKURSU

Zwycięzcą Konkursu „Dlaczego warto wystartować w mityngu 1MILI?” został Maciek Bloch. Tutaj możecie zobaczyć zwycięski film Maćka >

 

Regulamin Konkursu „Dlaczego warto wystartować w mityngu 1MILI?”

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Pokaż jak trenujesz do 1MILI!” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Celem akcji jest wyłonienie jednej osoby, która opublikuje najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujący post lub film odpowiadający na pytanie konkursowe.

1.4. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie.

1.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego wskazanego przez Organizatora.

1.6. Konkurs odbywa się w dniach od 18 do 27 sierpnia 2023 roku do 23:59.

1.7 Laureat zostanie wyłoniony do  29 sierpnia 2023 r.

1.8 Nagroda będzie do odebrania na mityngu „1MILA – mityng lekki i atletyczny” w Poznaniu, w dn. 17 września 2023, przez cały czas trwania imprezy.

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

– wstawić post lub film na swoim profilu na platformie Facebook lub Instagram, którego treść odpowiada na pytanie: „Dlaczego warto wystartować w mityngu 1MILI?”. Post/film musi zostać opublikowany w dniach od 18 do 27 sierpnia 2023 roku do 23:59 i mieć oznaczenie #1mila oraz @1Mila (na Facebooku) lub @1mila.pl (na Instagramie).

2.2. Wygrywa jedna osoba, która zdaniem jury zamieści najciekawszy, najzabawniejszy, najbardziej inspirujący materiał (dalej: „Laureat”).

2.3. Wyboru najciekawszego postu/filmu  dokonuje Jury.

2.4. Jeden Uczestnik może wstawić dowolną liczbę zdjęć lub filmów.

2.5. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;

b) spełnia warunki udziału w Konkursie;

c) zamieszczone zdjęcie/film jest jego własnego autorstwa lub posiada do niego prawa autorskie i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

d) osoby znajdujące się na zdjęciu/filmie wyraziły zgodę na publikację zdjęcia (jeśli takie się na nim znajdują)

e) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania Nagrody poprzez jego profil w serwisie Facebook lub Instagram, z którego skontaktuje się z Organizatorem Konkursu;

f) wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia/filmu przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych

g) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

 

3. NAGRODY

 

3.1. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest smartwatch Garmin Forerunner® 55.

3.2. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda opisane w ust. 3.1 powyżej.

3.3. O wygraniu Organizator poinformuje Uczestnika w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

  1. DANE OSOBOWE

 

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook i Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.