1. Czym są cegiełki charytatywne?

Do każdego pakietu można dokupić cegiełkę charytatywną o wybranej wartości, która w całości jest przeznaczana na wsparcie Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”. Czytaj więcej o naszym Programie >>

  1. Kto może wystartować w Amatorskich Mistrzostwach Poznania w Biegu na 1 Milę?

W zawodach może wystartować każdy, kto:
– urodził się w 2008 r i później (osoby niepełnoletnie muszą przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach)
– nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w tego typy zawodach biegowych.

  1. Czy będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dla osób z licencją PZLA?

Tak. Będzie osobna klasyfikacja dla „prosów” (osoby z licencją PZLA z roku 2023 lub/i 2024) oraz dla amatorów. W klasyfikacji amatorów zostaną rozdane medale w klasyfikacjach wiekowych. W klasyfikacji osób z licencją PZLA będą nagradzane trzy pierwsze osoby OPEN, bez podziału na kategorie wiekowe.

  1. Czy wymagane są specjalne badania lekarskie, aby wziąć udział w Amatorskich Mistrzostwach Poznania w biegu na jedną milę?

Nie. Natomiast zapisując się na Zawody Uczestnik, akceptuje się Regulamin, zgodnie z którym, udział w biegu odbywa się na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach i jest świadom zagrożeń jakie wynikają ze startu w Zawodach.

  1. Po rejestracji oraz wniesieniu opłaty nie otrzymałem potwierdzenia oraz nadanego numeru startowego.

Płatności w TPayu przechodzą w ciągu 24h, jednak zdarza się, że trwa to trochę dłużej. W celu przyspieszenia procesu nadania numeru prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na maila: info@1mila.pl

Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty startowej, można zrezygnować z udziału w biegu, jednak zgodnie z Regulaminem (zaakceptowanym podczas rejestracji) raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

  1. Do kiedy można zgłaszać się na zawody?

Zapisy online zostaną zamknięte w dniu 8.09.2024 lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

  1. Czy można dostać fakturę za udział w zawodach?

    Tak, w celu otrzymania faktury każdy zainteresowany powinien skontaktować się z organizatorem pod adresem: info@1mila.pl.

8. Gdzie i kiedy mogę odebrać pakiet startowy?

Pakiet startowy będzie można odebrać wyłącznie w dniu imprezy od godziny 7:30 , w biurze zawodów, które znajdować się będzie w Strefie Kibica, tuż obok stadionu:
– w Warszawie tuż przy stadionie AWF, ul. Marymoncka 34
– w Poznaniu na terenie POSiR Golęcin, ul. Warmińska 1

9. Czy pakiet startowy może odebrać ktoś za mnie?

Tak, możesz upoważnić do tego osobę trzecią. Wówczas osoba ta musi mieć ze sobą dokument zgodny z wzorem, który udostępniamy Wam tutaj >>

10. Co jest wymagane do odbioru pakietu startowego?
W celu odbioru pakietu startowego, uczestnik musi przedstawić swój dokument tożsamości.

11. Co znajduje się w pakiecie startowym?

W pakiecie startowym znajduje się worek startowy, numer startowy z nazwiskiem uczestnika, izotonik, woda i baton energetyczny.

12. Skąd mam wiedzieć w jakiej serii biegnę?

Tydzień przed zawodami na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczony podział na serie. Dokładny minutowy program imprezy, wraz z godziną Twojej serii wyślemy również mailem, w newsletterze organizacyjnym.

13. Czy za pomiar czasu jest pobierana opłata?

Koszty związane z pomiarem czasu zawarte są w opłacie startowej.

14. Czy jest jest limit czasowy na pokonanie trasy biegu?

Tak, limit biegu to 10 minut i po jego przekroczeniu sędziowie mogą przerwać bieg.

15.  Nie jestem osobą pełnoletnią. Czy mogę pobiec w zawodach?

Dzieci w wieku od 3 do 15 lat zapraszamy na Biegi Dzieci. Prawo do wzięcia udziału w zawodach na dystansie 1MILI mają wyłącznie osoby urodzone w 2008  r. i starsze. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść do Biura Zawodów zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na udział w Biegu. Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie w zakładce „regulamin i inne dokumenty”.