1MILA to mityng lekki i atletyczny. Atletyczny, bo przecież chodzi o ściganie się na bieżni. Ale też lekki, bo w końcu przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę! I my o to dbamy! Imprezie towarzyszy prawdziwie piknikowa atmosfera. Chcemy dać Wam możliwość jeszcze większej integracji i spędzenia całego dnia ze swoim teamem biegowym. Dlatego otwieramy STREFĘ KLUBOWĄ!

„Strefa Klubowa” to specjalnie wydzielone miejsce w Strefie Kibica, dedykowane klubom sportowym, teamom firmom i innym zorganizowanym ekipom, które zgłoszą do udziału w zawodach minimum 15 osób (szczegóły w Regulaminie poniżej). Każdy team, który spełni ten warunek, będzie mógł rozstawić swoje stanowisko, leżaki, flagi oraz inne elementy identyfikacji – czyli po prostu zrobić swoją „teamową bazę” w Strefie Kibica i fajnie spędzić dzień w gronie swoich biegowych znajomych!

Ekipy będą miały przestrzeń do integracji, rozmów, odpoczynku po biegu czy też spędzenia czasu z naszymi Ambasadorami i  gośćmi Strefy Kibica.

Zbierzcie ekipę, zapoznajcie się z regulaminem (poniżej) i bądźcie z nami w Strefie Klubowej!

 


 

Regulamin Akcji „STREFA KLUBOWA” podczas imprezy „1MILA – MITYNG LEKKI I ATLETYCZNY” w 2024 r.  

1. Udział w Akcji „Strefa Klubowa” mogą wziąć kluby, firmy i inne organizacje (dalej: Kluby), które zgłosiły minimum 15 reprezentantów na imprezę „1 Mila – mityng lekki i atletyczny” odbywającą się 16 czerwca 2024 r. na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz 15 września 2024 r. na stadionie POSiR Golęcin w Poznaniu w konkurencjach: Lekka Piątka, 1 Mila, Sztafety Rodzinne oraz Sztafety.

2. Każdy z Klubów wyznacza Reprezentanta, który odpowiada za swój Klub i jest osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych.

3. W ramach Akcji, Kluby mogą rozstawiać swoje stanowisko w wyznaczonym przez Organizatora miejscu na terenie EXPO (obszar obok stadionu lekkoatletycznego). Stanowisko może mieć maksymalnie powierzchnię 3x3m i może być rozstawione jedynie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

4. Klub ma możliwość umieszczania na stanowisku  4 flag lub winderów, leżaków, koców i  innych drobnych elementów identyfikacyjnych. Można je umieścić jedynie na terenie stanowiska, tak aby nie stanowiły one zagrożenia i niebezpieczeństwa dla uczestników imprezy.  Na stanowisku nie można postawić namiotu, nie można prowadzić żadnych działań sprzedażowych, ani marketingowych (rozdawać ulotek lub sampli produktów, wieszać banerów, sprzedawać produktów i prowadzić innych działań promocyjnych). Stanowiska rozstawiać można dzień przed imprezą (sobota, 15 czerwca 2024 w Warszawie i sobota, 14 września 2024 w Poznaniu) w godzinach 12:00 – 18:00 oraz w dniu imprezy (niedziela, 16 czerwca 2024 w Warszawie i niedziela, 15 września 2024 w Poznaniu) w godzinach od 7:00 do 9:00.

5. Każdy z klubów ma możliwość rozstawienia leżaków, etc. jedynie na terenie swojego stanowiska, tak aby nie przeszkadzały innym uczestnikom imprezy, nie ograniczały komunikacji oraz nie blokowały ciągów komunikacyjnych w Strefie.

6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: zdrowia, godności osobistej innych uczestników, a także nie naruszania dóbr materialnych i niematerialnych na terenie Strefy Kibica.

7. Na terenie strefy obowiązują zakazy: palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania używek oraz prowadzenia działalności o charakterze sprzedażowym i reklamowym.

8. Strefa Klubowa jest przestrzenią otwartą. Czynną w terminach:
– na montaż: 15 czerwca 2024 / 14 września 2024 – w godzinach 12:00 – 18:00
– na montaż: 16 czerwca 2024 / 15 września 2024 – w godzinach 7:00 – 9:00
– w trakcie trwania imprezy „1 Mila – mityng lekki i atletyczny” – w godz. 9:00 – 21:00

9. Organizator zapewnia ochronę strefy:
– w Warszawie: od 15 czerwca 2024 od godz. 12:00 do 16 czerwca 2024 do 9:00
– w Poznań: od 14 września 2024 od godz. 12:00 do 15 września 2024 do 9:00

10. W Strefie nie wolno stosować agregatów prądotwórczych oraz nielegalnych podłączeń do prądu, nieuzgodnionych z Organizatorem.

11. Osoba odpowiedzialna za Strefę Klubową ze strony Organizatora, ma głos ostateczny w sprawach spornych. W przypadku niedostosowania się do zapisów Regulaminu lub zaleceń Organizatora Klub może zostać usunięty ze strefy.

12. Organizator nie zapewnia obsługi strefy w zakresie rozstawiania i składania elementów identyfikacyjnych.

13. Wszelkie ustalenia związane ze stoiskiem danego Klubu muszą zostać zatwierdzone z osobą odpowiedzialną po stronie organizatora drogą mailową na adres janek.soltys@1mila.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy Klubu, telefonu oraz adresu e-mail do osoby odpowiedzialnej za strefę z ramienia Klubu.

Osoba odpowiedzialna za Stefę Klubową po stronie Organizatora:
Magda Sołtys, e-mail: info@1mila.pl, tel. 663 195 238