Sprawdź numer swojej serii i dokładną godzinę startu! W dniu zawodów, chcąc odebrać pakiety startowe, będziecie poproszeni o podanie numeru swojej serii, a następnie o wypełnienie karty startowej, gdzie wpiszecie finalny skład Waszej drużyny sztafetowej.